Imanol Soriano

kasu-azterketa

MU-Valladolid

MU-Valladolid

Mondragon Unibertsitatea eta Valladolid saskibaloi taldeen arteko partidua.

KASU GEHIAGO